« Wijkraad neemt tijdelijk het bestuur van Wijkcentrum de Heiakker over»

Gepubliceerd op 17-07-2023

Het bestuur van de stichting Wijkraad Heiakker neemt tijdelijk het bestuur van de Stichting Wijkcentrum de Heiakker over.


Zoals al bekend was gemaakt, zullen de bestuursleden van de stichting Wijkcentrum de Heiakker in juli aftreden. Ondanks smeekbedes, oproepen her en der, lukte het niet om voldoende vrijwilligers en bestuursleden te vinden.

In een gezamenlijke bijeenkomst van het bestuur van de stichting Wijkcentrum Heiakker en de Wijkraad op dinsdagavond 11 juli is besloten dat de Wijkraad tijdelijk eveneens zal fungeren als bestuur voor de stichting wijkcentrum Heiakker.

De Wijkraad heeft naar de gemeente toe hier wel de voorwaarde aan verbonden dat ze dit alleen doen als er andere personen opstaan die het beheer, de dagelijkse gang van zaken en de uitvoerende werkzaamheden ter hand willen nemen.

In een bijeenkomst van vrijdag 7 juli hebben enkele leden van de werkgroep Heiakker aangegeven dit te willen doen. In de bijeenkomst van 7 juli zijn hierover afspraken gemaakt tussen het huidige bestuur van de stichting Wijkcentrum de Heiakker en de desbetreffende leden van de werkgroep.

Hierdoor wordt aan de gestelde voorwaarde van de Wijkraad voldaan en zal de Wijkraad in 2023 de bestuurstaken op zich nemen van de stichting Wijkcentrum de Heiakker. Met de diverse gebruikers van het Wijkcentrum zullen op korte termijn afspraken worden gepland om een en ander te bespreken. Na het regelen van enkele formele zaken zal naar verwachting eind juli de overdracht van de bestuurstaken zijn afgerond.

662x368-nieuws-crisisnoodopvang-1689603043.jpg