De Peelrandbreuk

De Peelrandbreuk is een uniek geologisch, natuurverschijnsel die dwars door de Heiakker loopt. Wat is het eigenlijk en waar loopt deze breuk? 


Wat is de Peelrandbreuk?

De Peelrandbreuk is een geologische breuk die dwars door de Heiakker loopt. Het is het belangrijkste onderdeel van breukstelsels in de ondergrond van Zuid-Nederland. Deze breukstelsels lopen in hoofdzaak van noordwest naar zuidoost en begrenzen stukken aardkorst die ten opzichte van elkaar stijgen en dalen.

Over horsten en slenken

Hierdoor is een patroon van zogenaamde horsten (hoogten) en slenken (laagten) ontstaan. In feite is er niet één duidelijk breukvlak, maar gaat het om een complex stelsel van aftakkingen, parallel- en dwarsbreuken. Daarom is het beter te spreken over de Peelrandbreukzone. De omhoog bewegende horst heet de Peelhorst en de omlaag bewegende slenk de Roerdalslenk.

De ligging van de Peelrandbreuk in de Heiakker

Grofweg volgt de breuk de lijn Meinweg - Roermond - Meijel - Neerkant - Liessel - Deurne - Bakel - Gemert - Uden - Heesch. In de Heiakker is de Peelrandbreuk het makkelijkst te vinden aan de hand de opvallende smalle, langgerekte groenzone met dubbele bomenrij. De paars- en witbloeiende sierappelbomen markeren de ligging van de Peelrandbreuk. Roberto Ruggiu ontwierp dit project dat ook bestaat uit vijf zuilen met de namen van geologische perioden.

Drie oude veldwegen die haaks op de Peelrandbreuk staan, de Appeldijk, de Veldweg en de Nieuwe Wittedijk, zijn bij de ontwikkeling van de wijk gehandhaafd. Het zijn nu van west naar oost lopende, verharde wandel- en fietspaden, die vanuit het centrum van Deurne de woonwijk ontsluiten. De oude bermsloten zijn zoveel mogelijk ten minste aan één zijde behouden voor de opvang en afvoer van grondwater.

Meer weten?

Download dan de publicatie 'Verbonden aan de breuk - De Heiakker in Deurne en de Peelrandbreuk' van Theo van de Mortel. Theo heeft sociale geografie gestudeerd en was vele jaren als docent aardrijkskunde werkzaam in het voortgezet onderwijs. Zijn interesse in de Peelrandbreuk komt voort uit zijn vakgebied én uit het feit dat hij in Deurne woont. 

Je kunt ook een bezoek brengen aan een permanente expositie over de Peelrandbreuk in de Ossenbeemd