« Wie het weet, mag het zeggen ...»

Gepubliceerd op 24-11-2022

Op diverse plaatsen in de Heiakker zien we vreemde sporen langs de fiets- en wandelpaden. Is er een trekker/tractor te snel langs gescheurd? Wie het weet mag het zeggen?


Wij vermoeden het volgende...

Op de foto is een voorbeeld te zien. Op de Nieuwe Wittedijk. Wij vermoeden dat het hier om wortelkap gaat. Er wordt met trekker met soort aanhanger langs de bomen gereden en een groot 'mes' snijdt de wortels door. Daarmee wordt voorkomen dat de wortels de geasfalteerde fiets- en wandelpaden omhoog gaan drukken. Dat is niet alle onprettig, maar kan ook tot vervelende valpartijen leiden. Maar zeker weten doen we dit niet. Dus: wie het weet, mag het zeggen.

Meer informatie over de groenvoorziening

Wie meer wil weten over het planten en het verzorgen van bomen door de gemeente, kan hiervoor een kijkje nemen in het zogenaamde Handboek Groen (pdf - 18 augustus 2021)

Inhoudssopgave:

1. Inleiding
2. Richtlijnen voor de aanleg van bomen
3. Richtlijnen voor de soortkeuze van bomen
4. Uitvoering van (bouw)werkzaamheden
5. Groennorm bij nieuwbouwsituaties
6. Boomziekten & -plagen
7. Boombehoud versus verwijderingsbelang
8. (Financiële) herplantplicht
9. Verklarende woordenlijst

Meldingen aan de gemeente

Wil je een melding maken over achterstallig onderhoud van openbaar groen, onveilige plekken, afgewaaide takken, omgewaaide bomen, vernield groen of overlast van bomen? Dan lees je hier hoe je dat moet doen.

Wortelkap-Witte-Dijk-1669279424.jpg